Mamy rok 2020. Jest całkowicie inny niż lata ubiegłe. Większość z nas, niezależnie czy to na drodze osobistej czy zawodowej postawiona została przed nowymi sytuacjami, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Historia niejednokrotnie już jednak pokazała nam, że wspólnymi siłami można dokonać rzeczy niesamowitych !

Podobnie jest także i w naszym przypadku. Zaistniała sytuacja i chęć walki o „normalne jutro” – zmotywowała nas do podjęcia wszelkich działań by na nowo odnaleźć się z obecnej rzeczywistości i stawić czoła wyzwaniom jakie zostały przed nami postawione.

Tak więc, w wyniku ciężkiej pracy, możemy dumnie powiedzieć, że wracamy do Was, z wydarzeniami, które pokochaliście i w których tak licznie uczestniczyliście. Podpisujemy się w pełni pod hasłem #otwieramykoncerty ponieważ #gramybezpiecznie.

Wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z niezbędnymi do bezpiecznego uczestnictwa standardami, między innymi:

– w kolejkach do wejść oraz na widowni zachowane są bezpieczne odstępy pomiędzy uczestnikami

– na terenie obiektów, tj. przed wejściami oraz w toaletach udostępnione są środki do dezynfekcji rąk

– w trakcie wydarzenia obowiązkiem jest zasłanianie ust i nosa.

Nowa sytuacja nie musi bowiem oznaczać, że wszystko bezpowrotnie przepadło. Może natomiast być dowodem na to, że pomimo przeciwności losu możemy żyć i cieszyć się życiem – jak przedtem.

Wydarzenia wakacyjne, a w nich:

Ponadto: